Zanaravo.com - izdelki iz medicinskih gob, gojenje gob  
 

Zavod za naravoslovje je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1998. Pod vodstvom treh doktorjev znanosti se ukvarjamo z razvijanjem novih tehnik gojenja medicinskih in jedilnih gob ter pripravkov in prehranskih dopolnil iz njih. Med drugim sodelujemo z najrazličnejšimi raziskovalnimi inštitucijami doma ter v tujini, s katerimi izvajamo raziskave novih tehnik gojenja gob, pridobivanja zdravilnih učinkovin iz njih ter testiranjem njihovih farmakološko aktivnih snovi.


Študij molekulske sestave glivnih polisaharidov

Priprava izvlečkov in koncentratov iz medicinskih gob


Študije farmakološke aktivnostih izvlečkov iz gob

Prav tako izvajamo raziskave s področja aplikativne mikologije, kamor spada gojenje medicinskih in jedilnih gob, mikoremediacije (uporaba gob za varovanje in ponovno vzpostavljanje ravnovesja v okolju ter čiščenje onesnaženega okolja).


Raziskave mikoremediacijskih tehnologij

Razširjamo gojenje gob v ljubiteljske in komercialne namene, predvsem za oživljanje opuščenih kmetijskih objektov ter zaposlovanje težko zaposljive delovne sile (starejše osebe, invalidi…).


Prostori v katerih preraščajo substrati za gojenje gob

Uvajamo naravi prijazne tehnike gojenja, predvsem za izrabo odpadnih materialov živilsko ter lesnopredelovalne industrije.


Grifola frondosa na substratu iz oljčnih tropin

Raziskujemo načine ponovne razširitve ogroženih vrst gliv v naravi in uporabo gliv za zmanjševanje negativnih vplivov človekovih posegov v naravo.


Poizkusi razširjanja ogroženih


vrst gliv v naravi


Proučujemo uporabnost zdravilnih gob v vsakdanji prehrani ter zdravljenju najrazličnejših obolenj s pripravki iz njih. Širšo javnost seznanjamo o njihovi vsesplošni uporabnosti.


Predstavitev gojenja medicinskih gob in produktov iz njih

V zadnjih letih se posvečamo predvsem gojenju medicinskih oziroma zdravilnih gob, iz katerih izdelujemo ekstrakte oziroma tinkture, prehranska dopolnila, prehranske pripravke, ter čaje.


Inokulacija substratov za gojenje gob


Gojenje svetlikave pološčenke - reiši (Ganoderma lucidum)


Prostori za sušenje in predelavo medicinskih gob

Vse naše delo temelji na načelu sonaravnega delovanja, kar pomeni, da v proizvodnji uporabljamo le 100% ekološko certificirane vhodne surovine, ne uporabljamo nikakršnih kemijskih pripravkov, uporabljamo pa tudi čim več materialov, katere je možno reciklirati. Vsi naši produkti nosijo EKO oziroma BIO certifikat in so 100% vegetarijanski. Naši prostori so locirani v mirnem, čistem in naravnem okolju, katero prav tako veliko pripomore h kvaliteti našega dela in posledično kakovosti naših izdelkov.


V sožitju z naravo 

 

 

 
© Zanaravo.com 2006 - 2014